ขอราคา Online

  ขั้นตอนการขอราคา/สั่งซื้อ/ชำระเงิน

ขั้นตอนการขอราคาออนไลน์ 
  ขั้นตอนการสั่งซื้อ/ชำระเงิน

  1. ฝ่ายขายจะจัดส่งใสเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ

  2. เมื่อลูกค้าพอใจราคาสินค้า โปรดยืนยันการสั่งซื้อ โดยเซ็นใบสั่งซื้อกลับมาให้เรา หรือระบุเป็นข้อความกลับมาให้เราเพื่อยืนยันการสั่งซื้อนั้น

  3. ทางเราจะแจ้งให้ท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุใน ใบสั่งซื้อ

  4. ส่งสลิปยืนยันการโอนกลับมาให้เรา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

  5. ทางเราจะเช็คยอดการโอนเข้าบัญชีว่าตรงกันหรือไม่ และตอบกลับ (ภายใน5-10นาที)

  6. Confirm Order สินค้า นัดวันเวลาการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง เป็นครั้งสุดท้ายก่อนการจัดส่ง

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ